Членство в БКО - 2012г.

Дата: 01.03.2012

Настъпи време за попълването на редиците. Условията си остават същите 20лв. за неасоциирани (без право на глас) членове и 50 лв. за асоциирани. Тази схема за членство е предназначена по-скоро, за да има по-гъвкава система за присъединяване. Не всеки има възможност да извади от джоба си голямата такса. От тази година срещу заплатената голяма такса (50лв.) издействахме някои отстъпки от вносителите на екипировка и се надяваме за напред да има още такива.

Всички средства, които постъпват в касата на сдружението, отиват за целите на каяка и неговото развитие. Успяхме да финансираме изграждането на трасето за състезанието, както и да можем да платим хонорарите и таксите по делото срещу изграждането на ВЕЦ по Струма. Наводненията унищожиха трасето и ще трябва да го изградим наново. Хубавото е, че делото за ВЕЦ по Струма се разви в положителена светлина за нас и изграждането беше спряно. Намеренията ни са да задвижим подобна дейност и за каньона на Арда, който също е застрашен от подобна участ. За всичко това са ни нужни финанси и членска маса, която да стои зад нас.

Самия членски внос можете да преведете на сметката на сдружението:

ПроКредит Банк
СДРУЖЕНИЕ БКО
IBAN: BG21PRCB92301029851538
BIC: PRCBBGSF

или на ръка в четвъртък, когато се състои сбирката в София. Лицето, което събира вноса, е Александра Стайчева. Ако лиспва, можете да предадете сумата и на мен (Димитър Манев). Заявлението може да бъде попълнено в свободен текст и изпратено на wwkayak@abv.bg

Държим да бъде попълнено цялото ...оставаме отворени за въпроси и благодарим предварително

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

 

Име:           ..............                        Презиме:    .................

Фамилия:    ...........                           роден/а на    .................

В гр./с         ..............                      л.карта №     ..............

Издадена на         .............               от  МВР ..................

адрес :гр./с                     ....................

ул./бул    ...............   №  .........   бл ....... ,вх ...., ет  ....., ап ......

Пощ.код:  .........  дом.тел .......... GSM  .............      e-mail:  ......................

Homepage   .............             ICQ            .............. Skype ................ Facebook ........

 

Моля да бъда приет/а като пълноправен член на Сдружение- Българско каяк общество, спазвайки Устава на сдружението и Законите на Република България.

 

С уважение :........................................                            дата: 

 

Член на клуб :.....................................                 

 

  • Притежавате ли каяк              
  • Каква разновидност на каяка практикувате
  • Други спортове или хобита:         
Вход
*Потребителско име
*Парола
Календар 2015