Фотоизложба "Водата е живот - животът е хубав"

Дата: 01.01.2012

По случай "Международният Ден на Водата-22.03.2012" Българско Каяк Общество организира фото изложба на тема:
"Водата е живот - животът е хубав"
Моля всички почитатели на каяка във всичките му форми да подберат и изпратят снимки на имейл: info@bko.bg
Моля бъдете самокритични и помнете че с представянето на снимките от тази изложба ние представяме както БКО така и самите нас.
Трийсете най-добри снимки ще влязат във финалната селекция и ще бъдат представени на откриването на изложбата на 22.03.2012 г.в градинката пред Кристал в центъра на гр.София.
Предложения се приемат до 23:59 часа на 06.02.2012 г.
Преди да изпратите снимките се запознайте с Правилата за участие и Общите условия.


Правила за участие:
1. За участие в конкурса се допускат произведения на български фотографи.

2. Изпращайте снимките за участие в изложбата на имейл: info@bko.bg

3. Към всяка изпратена снимка трябва да се съдържа следната информация:

  3.1. Заглавие на снимката.(задължително)
  3.2. Местоположение на заснемане.(задължително)
  3.3. Кратко описание на мястото и начина на заснемане(задължително)
  3.4. Трите Ви имена, актуален телефон за връзка,актуален имейл.(задължително)
 
4. За участие в конкурса се допускат само снимки в цифров формат. Диапозитиви и снимки, копирани на хартия, не се допускат. Всяка снимка трябва да отговаря на следните изисквания:

  • дължина на кадъра - 3000 пиксела или по-голяма
  • резолюзия - 150 dpi или по-голяма
  • да е записана във формат JPEG с минимална компресия.
  • препоръчително е да е в AdobeRGB или sRGR цветни пространства, без CMYK

5. Всеки участник може да представи не повече от 5 снмки.

6. Изпратените снимки трябва да отговарят на зададената тема.

7. Няма да бъдат оценявани снимки, които не отговарят на техническите изисквания посочени в точка 4,5 и 6.

8. Крайният срок за получаване на снимките и информацията е 23:59 часа на06.02.2012г.

9. С изпращането на снимките на посочения имейл Вие се съгласявате с Общите условия и декларирате следното:

Общи условия:

Декларирам,че произведенията, с които участвам в този конкурс, са създадени от мен, че аз съм единствен носител на авторските права върху произведенията, с които участвам в конкурса, или съм надлежно упълномощен от носителя
на авторските права (прилагам пълномощно).

И отстъпвам на Българско Каяк Общество без възнаграждение и без ограничение на територията правото на използване на произведенията си, които в резултат на участието си в конкурса са подбрани за участие в Фотографска изложба "Водата е живот-животът е хубав" за:
 
1. организиране на изложбата, включително и за публикации в медиите, отразяващи резултатите от конкурса или самата изложба, или и двете,без ограничение на срока на ползване.

2. Публикуването им в интернет страница на БКО за популяризиране на конкурса и на фотографската изложбата "Водата е живот-животът е хубав" без ограничение на срока на ползване.

3. Архивирането им във фонда на конкурса, както и за публикуване на каталог на изложбата, на ретроспективни каталози на конкурса или на каталози на ретроспективни изложби без ограничение на срока на ползване.

4. Организиране на ретроспективни изложби на конкурса, включително и за публикации в медиите, отразяващи тези изложби без ограничение на срока на ползване.

5. Популяризиране приноса на БКО в подпомагане развитието на фотографията и каяка в България без ограничение на срока на ползване.
 
Запознат съм с правилата за участие в конкурса, посочени в поканата и този формуляр, и ги приемам.


Решението на журито относно кои снимки ще участват в изложбата ще бъде обявено при откриване на изложбата и публикувано в интернет страницата на БКО (www.bko.bg).

Снимките ще бъдат оценени от жури в състав:

Димитър Манев
Пламен Цонов
Иван Добрев

Журито взима решенията с мнозинство.

БКО си запазва правото да прави промени в състава на журито, ако някой от членовете му не е в състояние да участва в оценяването на творбите в периода януари – март 2012 г.

Вход
*Потребителско име
*Парола
Календар 2015