Фотоизложба "Бъди вода - бъди част от нея"

Дата: 20.01.2014

 

По случай "Международният Ден на Водата-22.03.2014" Българско Каяк Общество (БКО) организира фото изложба на тема: "Бъди вода – бъди част от нея”.


Моля всички почитатели на каяка във всичките му форми, да подберат и изпратят снимки на имейл: info@bko.bg.
Бъдете самокритични и помнете, че с представянето на снимките от тази изложба ние представяме, както БКО, така и самите нас!
Тридесетте най-добри снимки ще влязат във финалната селекция и ще бъдат представени на откриването на изложбата. При евентуално разрешение от страна на "Метрополитен "ЕАД изложбата ще се състои на 22.03.2014 г. във вестибюла на метростанция „Св.Климент Охридски” - източен вход, гр.София.
Предложения се приемат до 23:59 часа на 16.02.2014 г.
Преди да изпратите снимките се запознайте с Правилата за участие и Общите условия

 

Правила за участие:
1. За участие в конкурса се допускат произведения на български фотографи.

2. Изпращайте снимките за участие в изложбата на имейл: info@bko.bg, в полето „Тема” на мейла - напишете „Изложба 2014”.

3. Към всяка изпратена снимка трябва да се допълни следната информация:

  3.1. Заглавие (име) на снимката (задължително).
  3.2. Местоположение на заснемане (задължително).
  3.3. Кратко описание на мястото и начина на заснемане (задължително).
  3.4. Трите Ви имена, актуален телефон за връзка, актуален имейл (задължително).
 
4. За участие в конкурса се допускат само снимки в цифров формат. Диапозитиви и снимки, копирани на хартия, не се допускат. Всяка снимка трябва да отговаря на следните изисквания:

  • дължина на кадъра - 3000 пиксела или по-голяма (или максималното високо качество, което фотоапаратът Ви подържа).
  • резолюзия - 150 dpi или по-голяма.
  • да е записана във формат JPEG с минимална компресия.
  • препоръчително е, да е в AdobeRGB или sRGR цветни пространства, без CMYK.

5. Всеки участник може да представи не повече от 5 снимки.

6. Изпратените снимки трябва да отговарят на зададената тема.

7. Няма да бъдат оценявани снимки, които не отговарят на техническите изисквания посочени в точки 4,5 и 6.

8. Крайният срок за получаване на снимките и информацията е 23:59 часа на 16.02.2014 г.

9. С изпращането на снимките на посочения имейл, Вие се съгласявате с Общите условия и декларирате следното:

Общи условия:

Декларирам, че произведенията, с които участвам в този конкурс, са създадени от мен, че аз съм единствен носител на авторските права върху произведенията, с които участвам в конкурса, или съм надлежно упълномощен от носителя на авторските права (прилагам пълномощно).

Отстъпвам, на Българско Каяк Общество без възнаграждение и без ограничение на територията, правото на използване на произведенията си, които в резултат на участието си в конкурса са подбрани за участие в Фотографска изложба "Бъди вода – бъди част от нея” за:
 
1. Организиране на изложбата, включително и за публикации в медиите, отразяващи резултатите от конкурса или самата изложба, или и двете, без ограничение на срока на ползване.

2. Публикуването им в интернет страница на БКО за популяризиране на конкурса и на фотографската изложба "Бъди вода – бъди част от нея" без ограничение на срока на ползване.

3. Архивирането им във фонда на конкурса, както и за публикуване на каталог на изложбата, на ретроспективни каталози на конкурса или на каталози на ретроспективни изложби без ограничение на срока на ползване.

4. Организиране на ретроспективни изложби на конкурса, включително и за публикации в медиите, отразяващи тези изложби без ограничение на срока на ползване.

5. Популяризиране приноса на БКО в подпомагане развитието на фотографията и каяка в България без ограничение на срока на ползване.
 
Запознат съм с правилата за участие в конкурса, посочени в поканата и този формуляр, и ги приемам.


Решението на журито относно кои снимки ще участват в изложбата ще бъде обявено при откриване на изложбата и публикувано в интернет страницата на БКО (www.bko.bg).

Снимките ще бъдат оценени от жури в състав:

Иво Муцев
Александра Стайчева
Иван Добрев

Журито взима решенията с мнозинство.

БКО си запазва правото да прави промени в състава на журито, ако някой от членовете му не е в състояние да участва в оценяването на творбите в периода януари – март 2014 г.

Вход
*Потребителско име
*Парола
Календар 2015